How to use auxiliary server ports-no

From AMule Project FAQ
Jump to: navigation, search

English | Deutsch | Español | Nederlands | Norsk

Hjelpeporter

Hjelpeporter er tillegsporter som enkelte tjenere aksepterer koblinger ifra klienter. Denne funksjonen ble gjort tilgjengelig av lugdunummaster fordi noen internettleverandører blokkerer vanlige ed2k porter (som for eksempel 4661, standardporten). Dermed lytter noen av de store tjenerene, blant annet Razorback 2 til tillegsporter, som port 80 for klient koplinger.

Vær oppmerksom på at ikke alle klienter støtter tilkoplinger mot hjelpeporter. En klient med slik støtte må også vite at porten er en hjelpeport, og ikke en standardport, slik at når den deler tjernerlisten sin med andre klienter, så henviser den til den riktige standardporten.

Hvordan skjer dette i praksis, sitt fra brukeren sin side?

Steg for å koble seg opp mot en tjeners hjelpeport

I følgende guide vil vi benytte Razorback 2 og port 80 som eksempel.

  1. Vær sikker på at Razorback 2 ikke finnes i din tjenerliste. Du vil bli utestengt fra tjenern om den finnes to ganger i tjenerlisten. Det beste er å tømme hele listen.
  2. Skriv inn IP addressen til tjeneren og hjelpeport nummeret til "Add Sever" (legg til tjener) dialogen som er ovenfor tjenerlisten. I vårt tilfelle 195.245.244.243:80 for Razorback 2.
  3. Høyreklikk på tjeneren du nettop la til og velg "Connect" (koble til).
  4. Loggen burde nå si at du kobler til eller er koblet til og deretter burde porten til tjeneren skifte til "4661 (80)" i tjenerlisten, som betyr at du er tilkoblet port 80, men at standardporten er 4661.
  5. Ferdig!

Støtte

aMule støtter tilkoplinger til hjelpeporter siden versjon 2.0.0.