Getting Started-da

From AMule Project FAQ
Jump to: navigation, search

English | Dansk | Deutsch | Español | Suomi | Français | Magyar | Italiano | Nederlands | Russian

Hvad er aMule?

aMule er et p2p, eller "peer-to-peer-program" til eD2k-netværket, almindeligt kendt som eDonkey network eller "eD2k network"

(eDonkey2000). Denne guide kræver intet forhåndskendskab med disse netværk (selvom det hjælper), men det er nødvendigt at have aMule installeret på din computer.

Hvis du endnu ikke har installeret aMule, henvises til dit styresystems respektive installationsguide, som kan findes via main page.

Første gang aMule startes

Først, start aMule. Dette kan gøres ved at køre kommandoen "amule" i et kommandovindue, eller med den metode der tilgængelig via din "distro" og/eller skærmbillede-vælger i form af ikoner og så videre.

Når programmet kører vil aMule, såfremt du benytter CVS-versionen, vise en beskedboks, der fortæller, at programmet køres for første gang. Læs dette, så du ved hvad du er ved at rode dig ind i ;)

Konfigurér aMule

Før du begynder at dele filer, skal aMule instilles korrekt. Dette inkluderer forbindelse (hastighed og begrænsninger), mapper som skal benyttes, proxy, instillinger af porte m.m. Instillingerne for aMule åbnes ved at klikke på Preferences/Instillinger øvert i aMule-vinduet.

Forbindelseshastighed

Det skal gøres klart, at dDonkey-programmer håndhæver "upload". Dette betyder at for at modtage filer er man nødt til at dele filer selv (bare rolig, hvis du ikke har nogen filer du kan dele). Dette håndhæves på to måder:

  • Hastigheden der hentes med (download" er afhængig af hvor hurtigt du sender filer (upload). Hvis din upload-hastighed er sat til under 10kb/s, så vil den maksimale download-hastighed blive sat til tre eller fire gange upload-hastigheden (læs: dette for at få yderligere informationer).

Altså: hvis du har sat grænsen for din upload-hastighed til 5kb/s vil du kun kunne hente med 20 kb/s.

  • Delvist hentede filer er også delte. Efter blot én chunk (en chunk er en 9.28Mb bid af en fil(chunk≈bid)) er hentet deles filen automatisk.

Note: Hvis man nogensinde går ind på aMule forum eller IRC-kanalen for at klage over dette, eller for at forlange at forholdet (mellem up- og download) ændres, vil forfatteren af teksten (Xaignar) angiveligt, personligt opspore vedkommend, for at æde dennes milt.

Når Preferences/Instillinger åbnes, ses først General/Generelt. Dette skærmbillede indeholder overordnede instillinger, som f.eks. det nickname andre ser, når de henter fra eller sender til dig. For at gå videre, klik på fanen Connection/Forbindelse:

http://www.amule.org/dev-up/Limits.png

De eneste instillinger som er relevante i denne guide, er instillingerne under Bandwidth Limits/Tilladte hastigheder med navnene Download og Upload. Det er ikke nødvendigt at instille en højeste upload-hastighed. Det anbefales dog, at den sættes til omkring 80 % af den tilgængelige hastighed, da det ellers kan resultere i en langsommere download-hastighed.

Når de rette instillinger er på plads kan du udforske resten af instillingerne. For at gemme instillinger trykkes OK.

Opret forbindelse til en server

Du skulle nu se skærmbilledet Servers/Servere:

http://www.amule.org/dev-up/ServerDlg.png

Den tomme liste indholder normalt servere du kender, men da det er første gang programmet kører, kender du jo ikke nogen. For at rette op på dette, klik i feltet med teksten http://www.srv1000.com/azz/server.met og tryk enter. En beskedboks dukker op, luk den igen når den er færdig med at hente.

Nu skulle listen med servere gerne være fuld. Hvis den ikke er det, så søg på google efter: server.met og placer filen i mappen .aMule på harddisken. Listen skulle gerne se ud som følgende:

http://www.amule.org/dev-up/ServerList.png

Nu skal du forbindes til en server. Normalt er det en god idé at vælge en mange så mange brugere som muligt, men klik blot på den store Connect/Forbind-knap øverst til venstre i skærmbilledet. Prgrammet vil nu forbinde til en tilfældig server. Vent mens aMule kontakter serverne og forsøger at etablere en forbindelse. Når den har gjort det, fortsæt til næste afsnit.

Højt og lavt ID

Fordi [[P2P|p2p]-netværk virker ved at forbinde clients/brugere direkte til hinanden, kan firewalls eller routere, der ikke (kan) lade(r) traffik på bestemte porte passere, være et problem. Hvis du ikke ved om du er bag en firewall eller ej, så kig på det lille piktogram med en globus nederst til højre i skærmbilledet. Hvis den pile er grønne, så har du et højt ID og kan uden videre fortsætte. Hvis de derimod er gule, er du nødt til at tage et kig på siden om firewalls og/eller common problems/almindelige problemer, da dét at have et lavt ID reducerer p2p væsentligt.

Grundlæggende brug

Dette afsnit vil beskrive den grundlæggende brug af aMule.

Søgning og hentning

Det er dét p2p går ud på: At downloade filer.

AF hensyn til programmet, vil jeg gå ud fra at du er meget interesseret i at hente den seneste Knoppix-CD (hvem er ikke det?). For at hente den skal er det nødvendigt at være forbundet til en server. Klik derefter på "Søgninger"-knappen.

Nu fremkommer skærmbilledet "Søg":

http://www.amule.org/dev-up/SearchDlg.png

Da det er "CD-images" der skal søges efter, klik på "Extended Parameters" og vælg muligheden "CD-images" fra listen "Type". Vælg også instillingen "Local Search", da der ikke skal søges på andet en dén server der er forbundet til. Skriv nu Knoppix i søgefeltet "Name" og tryk "Enter" eller klik på "Search"-knappen. Nu skulle der gerne fremkomme en liste med resultater:

http://www.amule.org/dev-up/SearchResults.png

Sortér listen efter sources, ved at klikke på to gange i feltet med navnet "Sources". Det gør det nemmere at finde populære filer. Den anden fil i listen ser interesssant ud, så dobbeltklik den (eller vælg filen og klik på "Download"). Filen sættes nu i køen til hentning.

Resultater kan vises i tre farver, der betyder følgende:

  • Blå repræsenterer antallet af tilgængelige kilder: jo flere kilder, jo mørkere blå.
  • Rød repræsenterer filer der er ved at blive hentet.
  • Grøn repræsenterer filer der allerede er hentet.

Download-køen

Vælg "Transfers" for at se listen over filer der er i kø til at blive hentet ned fra nettet:

http://www.amule.org/dev-up/DownloadQueue.png

I bedste fald bliver feltet under "Forløb" mørkeblå, der betyder at der er mange tilgængelige kilder til filen (læs mere om: [FAQ_aMule#What_do_those_colors_in_the_progress_bar_mean?|dette]]). Vær opmærksom på filer der har røde dele i feltet. Det betyder at der ikke er nogen der har den fuldstændige fil og det vil sansynligvis ikke være muligt at færdiggøre filen.

Ved at dobbeltklikke på filerne, er det muligt at se de kilder der er fundet til den valgte fil.

Rækker og kolonner

Følgende kolonner findes i download-køen:

Filnavn 
Filens navn.
Størrelse 
Filens størrelse. eDonkey2000-netværket understøtter filer optil 4GB (læs: mere om dette).
Overført 
Viser den mængde data af filen der er overført.
Færdig 
Viser hvor meget af filen der faktisk er fuldført. Vær opmærksom på at dette tal kan afvige fra den overførte mængde på grund af tab eller andet i dén kompression *Mule clients (=klienter) benytter (læs mere om disse forskelle).
Forløb 
Dette felt viser filens forløb. Farverne indikerer følgende:
(alternative kilder):
  • Blå: Hvor mange kilder findes der til fildelen - jo mørkere desto flerer kilder.
  • Rød: Der er ikke fundet nogen kilder til fildelen.
  • Sort: Denne del af filen er allerede hentet.
  • Gul: Delen er ved at blive hentet.
Den grønne linie over feltet angiver det samlede forløb.
Kilder 
Der er tre angivelser i denne kolonne, der vises dog som regel kun to (alternative kilder):
<Spurgte kilder>[/<Alle kilder>] [+ <A4AF-kilder> ] [(<Overfører kilder>)]
'Spurgte kilder' er det kilder hvorfor der er blevet bed om overførsel.
'Alle kilder' er det totale antal kilder til filen.
'A4AF ("Asked For Another File")-kilder' er kilder der har filen, men som allerede er blevet bedt om en anden fil.
'Overfører kilder' er kilder der hentes fra.
Prioritet 
Filens prioritet. Filer tildeles automatisk prioritet, hvilket betyder at aMule styrer det selv. Prioriteter styrer hvordan aMule finder kilder der udbyder flere filer, og det giver derfor filer med høj prioritet flere kilder. Læs mere om dette.
Status 
Filens status - hvorvidt der ventes på kilder, filen er på pause eller andet.
Tid tilbage 
Et gå på, hvorhurtigt filen vil være færdiggjort. Her vises kun noget når der hentes.
Sidst færdig 
Her vises hvornår filen sidst blev fundet i fuldstændig form.
Sidste kontakt 
Her vises hvornår der sidst blev hentet dele af filen.

Upload-køen

Upload-køen er lige under download-køen og vilser hvilke filer der sendes. For det tilfælde nogen skulle overveje det, kan uploads ikke standses. Ved at klikke på den blå knap ved siden af "Uploads" er det muligt at se hvem der står i kø til at hente.

Piktogrammer og deres betydning

Følgende piktogrammer findes i skærmbilldet "Overførsler":

Where Are The Files?

Once aMule starts downloading a file, it will create a number of files to keep track of that specific download. These files can be found in the subdir .aMule/Temp in your homedir (~/.aMule/Temp), but should not be touched in most cases.

If you have incompleted downloads from eMule, you can simply place the temp files in the ~/.aMule/Temp directory if you wish for aMule to continue downloading them.

However, once a file has been completed, it will be moved away from ~/.aMule/Temp and to ~/.aMule/Incoming, where all completed files are placed by default. You can change both of these paths in the preferences should you wish to do so.

Also, please note that the .aMule directory is a hidden directory, so you might have to enable showing of hidden files in your file-mananger, should you use one such.

Sharing Files

First off, note the eDonkey2000 network is not meant to share small files such as audio clips, but instead is optimized for distribution of larger files. Also note that its your own responsibility to ensure that you do not violate any local laws regarding material shared.

You can share files in two ways in aMule:

The first method is to place the files in the "Incoming" directory (~/.aMule/Incoming on Unix like systems). After this has been done, you must either restart aMule or press the "Reload" button on the SharedFiles page.

http://www.amule.org/reload_button.png

The second method is to explicitly add shared directories in which aMule will look for files to share. This is done by clicking on the "Preferences" button and selecting the "Directories" page.

http://www.amule.org/images/screenshots/prefs7.png

From there, you can browse to the directory you wish to share via the directory-tree. Double-clicking on the folder icon will share the given directory and right-clicking on the folder icon will share the directory recursively.

Conclusion

Hopefully this brief introduction has given you an idea of how aMule works. If you feel that something is missing from this guide, please let us know or add it yourself.