HowTo get aMule web interface-no

From AMule Project FAQ
Jump to: navigation, search

English | Deutsch | Español | Norsk

Sette opp aMules nettgrensesnitt

Denne guiden vil ta for seg oppsett av 2.x-grenen av klienten. Alle kommandoer i guiden kjøres via et http://www.linuxguiden.no/index.php/Kommandolinje kommandolinjegrensesnitt. I fleste tilfeller må aMule kompileres manuelt fra kildekoden for å få denne funksjonen. Hvis ikke kan du hoppe over avsnittet "Installasjon av aMule-tjenesten". Hvis du ønsker å installere klienten på hele systemet, i motsetning til i brukerens hjemmekatalog, kan parameteren '--prefix=' fjernes.

aMule kan hentes ned her.

Instalasjon av aMule-tjenesten

Pakk ut og kjør

$ ./configure --enable-amulecmd --enable-webserver --disable-monolithic --enable-amule-daemon --prefix=/home/bruker/bin/
$ make
$ make install

hvor --prefix= parameteren byttes ut til hvor amule skal installeres.

Oppsett av aMule-tjenesten

Gå til katalogen hvor aMule ble installert, hvor i vårt tilfelle er ~/bin og kjør ./amuled. Nå vil konfigurasjonsfilen ~/.aMule/amule.conf opprettes.

Avslutt tjenesten igjen. Finn og erstatt følgende linjer i ~/.aMule/amule.conf.

  • AcceptExternalConnections=1 <-- Til å la aMule lytte etter eksterne tilkoblinger.
  • ECPassword=56f491c56340a6fa5c158863c6bfb39f <-- MD5 av passord du benytter.

Bruk kommandoen md5sum til å lage en MD5-streng av et passord:

$ echo -n passord | md5sum
56f491c56340a6fa5c158863c6bfb39f  -

Oppsett av aMules nettgrensesnitt

For å sette opp nettgrensesnittet må programmet amuleweb benyttes. Til å lage en konfigurasjonsfil for dette programmet benyttes følgende parametere, hvorav --password er passordet som er satt i aMule-vokteren og --admin-pass= er et passord vi setter til å komme innpå nettgrensesnittet.

$ ./amuleweb --write-config --host=localhost --password=passord --admin-pass=nyttpassord

Så er det bare å starte amulweb på vanlig måte.

$ ./amuleweb

Koble til fra nettleser

Benytt en nettleser mot addressen http://vertsnavn:4711, hvor vertsnavnet er navnet på maskinen og 4711 er porten amuleweb benytter. I fleste tilfeller vil dette være http://localhost:4711.

Eksterne ressurser