Compilation Installation-nl

From AMule Project FAQ
Jump to: navigation, search

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | Português | Russian

Handmatige Installatie

U kunt aMule installeren vanaf broncode, zoals beschreven in Compileren Van Broncode of via RPMs, zoals beschreven in Installeren met RPMs. Het gebuik van RPMs gaat sneller, maar is niet standaard beschikbaar voor elke linux distributie.

Compileren Van Broncode

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u geen versie van wxWidgets geïnstalleerd hebt. Als u wxWidgets al geïnstalleerd hebt, bekijk How to uninstall wxWidgets voordat u een nieuwe installatie start. Als u nog steeds problemen heeft hierna, controleer of wx twee keer geïnstalleerd is, omdat dat een veel voorkomende compilatie en start probleem is..

LET OP: Bij wxWidgets >= 2.5.1, wordt wxBase niet meer apart gedistribueerd.

Stap 1: wxGTK

 • Compileer wxGTK
  • tar -jxvf wxGTK-2.6.3.tar.bz2
  • tar -C wxGTK-2.6.3 -xzvf wxWidgets-2.6.3-Patch-2.tar.gz
  • cd wxGTK-2.6.3
  • Linked against GTK2: ./configure --prefix=/usr --with-gtk --enable-unicode --disable-compat24 --enable-optimise && make
 • Als root:
  • make install
  • ldconfig

Stap 2: wxBase

Stap 3: aMule

 • Compileer aMule (lees a.u.b. het configure artikel) ->
  • tar -zxvf aMule-X.X.X.tar.gz (vervang X door het goede versie nummer..)
  • cd aMule-X.X.X
  • ./configure --disable-debug --enable-optimise && make
 • Als root:
  • make install
 • Start aMule als gebruiker vanaf een console door het intypen van -> amule.

Installeren met RPMs

Stap 1: wxGTK

 • Installeer wxGTK ->
  • als root:
   • rpm -Uvh wxGTK-2.6.3-X.rpm (vervang X door de juiste naam..)
   • ldconfig

Stap 2: aMule

 • Installeer aMule ->
  • als root:
   • rpm -Uvh aMule-X.rpm (vervang X door de juiste naam en het goede versienummer..)
 • Start aMule als gebruiker vanaf een console door het intypen van -> amule