Compilation Installation-nl

From AMule Project FAQ
Revision as of 16:02, 16 August 2007 by EagleF (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

English | Français | Nederlands | Português | Deutsch | Russian | Italiano

Handmatige Installatie

U kunt aMule op twee manieren installeren. Van broncode, zoals beschreven in Compileren Van Broncode of via RPMs wat sneller gaat, zoals beschreven in het deel Installeren met RPMs.


LET OP: Deze HowTo gebruikt wxWidgets 2.4.2 en Crypto++ 5.1, als voorbeeld, aMule kan ook gecompileerd worden met wxWidgets 2.5.x en versies van Crypto++ niewer dan 5.1. Vanaf aMule 2.0.0-rc6 heeft u Crypto++ niet eens meer nodig.

Compileren Van Broncode

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u geen versie van wxWidgets geïnstalleerd hebt. Als u wxWidgets al geïnstalleerd hebt, bekijk How to uninstall wxWidgets voordat u een nieuwe installatie start. Als u nog steeds problemen heeft hierna, controleer of wx twee keer geïnstalleerd is, omdat dat een veel voorkomende compilatie en start probleem is..

LET OP: Bij wxWidgets >= 2.5.1, wordt wxBase niet meer los gedistribueerd. Dus als u wxGTK 2.5.x gaat compileren, kunt u de tweede stap (compileren van wxBase) overslaan.

Stap 1: wxGTK

 • Compileer wxGTK
  • tar -jxvf wxGTK-2.6.3.tar.bz2
  • tar -C wxGTK-2.6.3 -xzvf wxWidgets-2.6.3-Patch-2.tar.gz
  • cd wxGTK-2.6.3
  • Linked against GTK2: ./configure --prefix=/usr --with-gtk --enable-unicode --disable-compat24 --enable-optimise && make
 • Als root:
  • make install
  • ldconfig


Stap 2: wxBase

Stap 3: aMule

 • compileer aMule ->
  • tar -zxvf aMule-X.X.X.tar.gz (vervang X door het goede versie nummer..)
  • cd aMule-X.X.X
  • ./configure --disable-debug --enable-optimise && make
 • als root:
  • make install
 • start aMule als gebruiker vanaf een console door amule in te typen.


Installeren met RPMs

Stap 1: wxGTK

 • installeer wxGTK ->
  • als root:
   • rpm -Uvh wxGTK-2.4.2-1.i386.rpm wxGTK-devel-2.4.2-1.i386.rpm
   • ldconfig

Stap 2: aMule

 • installeer aMule ->
  • als root:
   • rpm -Uvh aMule-X.X.X-1.iX86-X.rpm (vervang X door het goede versie nummer..)
 • start aMule als gebruiker vanaf een console door amule in te typen.