Difference between revisions of "Compilation Installation-nl"

From AMule Project FAQ
Jump to: navigation, search
Line 34: Line 34:
 
*Since [[wxGTK]] 2.5.x, you don't need [[wxBase]] anymore unless you want to compile [[aMuled|aMule daemon]] without X.
 
*Since [[wxGTK]] 2.5.x, you don't need [[wxBase]] anymore unless you want to compile [[aMuled|aMule daemon]] without X.
  
 
+
==== Stap 3: [[aMule]] ====
==== Stap 3: [[libcrypto|Crypto++]] ====
+
 
+
'''Let op:''' Alleen nodig vanaf versie 2.0.0-rc1 tot en met 2.0.0-rc5
+
 
+
*download [[libcrypto]]++ ->
+
**[http://download.berlios.de/amule/crypto-5.2.1.tar.bz2 crypto-5.2.1.tar.bz2]
+
 
+
*compileer [[libcrypto]]++ ->
+
**''tar xvjf crypto-5.2.1.tar.bz2''
+
**''cd crypto-5.2.1''
+
**''make''
+
::Als u problemen heeft bij het compileren met oudere [http://gcc.gnu.org gcc] versies, dan kan dat komen door [http://www.freedos.org DOS] regeleinden in bepaalde bestanden.
+
Draai
+
::: ''file * | grep CRLF | while read file rest; do dos2unix ${file%:}; done''
+
:: om ze om te zetten in UNIX regeleinden ([http://www.gnu.org/software/bash/bash.html bash] syntax).
+
 
+
*als '''root''':
+
:Bij eerdere [[libcrypto]]++ versies, was het draaien van ''make install'' genoeg.
+
Vanaf [[libcrypto]]++ 5.2 is dit niet meer beschikbaar. Type in plaats daarvan het volgende:
+
 
+
:*''cp libcryptopp.a /usr/lib/''
+
:*''mkdir /usr/include/cryptopp''
+
:*''cp *.h /usr/include/cryptopp/''
+
:*''ldconfig''
+
 
+
==== Stap 4: [[aMule]] ====
+
 
*download de nieuwste [[aMule]] versie ->
 
*download de nieuwste [[aMule]] versie ->
 
**[https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=1296 latest aMule]
 
**[https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=1296 latest aMule]
Line 88: Line 62:
 
***''ldconfig''
 
***''ldconfig''
  
 
+
==== Stap 2: [[aMule]] ====
 
+
==== Stap 2: [[wxBase]] ====
+
*download [[wxBase]] ->
+
**[http://download.berlios.de/amule/wxBase-2.4.2-1.i586.rpm wxBase-2.4.2-1.i586.rpm]
+
 
+
*installeer [[wxBase]] ->
+
**als '''root''':
+
***''rpm -Uvh wxBase-2.4.2-1.i586.rpm''
+
***<font color="blue">''ln -sf /usr/bin/wxgtk-2.4-config /usr/bin/wx-config''
+
***''ln -sf /usr/bin/wxbase-2.4-config /usr/bin/wxbase-config''</font>
+
***''ldconfig''
+
 
+
 
+
==== Stap 3. [[libcrypto|Crypto++]] ====
+
 
+
'''Let op:''' Alleen nodig vanaf versie 2.0.0-rc1 tot en met 2.0.0-rc5
+
 
+
*download [[libcrypto]]++ ->
+
**[http://www.redhat.com RedHat] & [http://www.suse.com SuSE]: [http://download.berlios.de/amule/libcryptopp-5.2.1-1.i586-RH-SuSE.rpm libcryptopp-5.2.1-1.i586-RH-SuSE.rpm] en  [http://download.berlios.de/amule/libcryptopp-devel-5.2.1-1.i586-RH-SuSE.rpm libcryptopp-devel-5.2.1-1.i586-RH-SuSE.rpm]
+
**[http://fedora.redhat.com FC]: [http://download.berlios.de/amule/libcryptopp-5.2.1-1.i586-FC.rpm libcryptopp-5.2.1-1.i586-FC.rpm] en  [http://download.berlios.de/amule/libcryptopp-devel-5.2.1-1.i586-FC.rpm libcryptopp-devel-5.2.1-1.i586-FC.rpm]
+
**[http://www.mandrake.com MDK]: [http://download.berlios.de/amule/libcryptopp5-5.1-2mdk.i586.rpm libcryptopp5-5.1-2mdk.i586.rpm] en  [http://download.berlios.de/amule/libcryptopp5-devel-5.1-2mdk.i586.rpm libcryptopp5-devel-5.1-2mdk.i586.rpm]
+
*als '''root''':
+
**''rpm -Uvh het-hierboven-gedwonloade-pakket.rpm''
+
 
+
==== Stap 4: [[aMule]] ====
+
 
*download de nieuwste [[aMule]] versie ->
 
*download de nieuwste [[aMule]] versie ->
 
**[https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=1296 nieuwste aMule]
 
**[https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=1296 nieuwste aMule]

Revision as of 16:02, 16 August 2007

English | Français | Nederlands | Português | Deutsch | Russian | Italiano

Handmatige Installatie

U kunt aMule op twee manieren installeren. Van broncode, zoals beschreven in Compileren Van Broncode of via RPMs wat sneller gaat, zoals beschreven in het deel Installeren met RPMs.


LET OP: Deze HowTo gebruikt wxWidgets 2.4.2 en Crypto++ 5.1, als voorbeeld, aMule kan ook gecompileerd worden met wxWidgets 2.5.x en versies van Crypto++ niewer dan 5.1. Vanaf aMule 2.0.0-rc6 heeft u Crypto++ niet eens meer nodig.

Compileren Van Broncode

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat u geen versie van wxWidgets geïnstalleerd hebt. Als u wxWidgets al geïnstalleerd hebt, bekijk How to uninstall wxWidgets voordat u een nieuwe installatie start. Als u nog steeds problemen heeft hierna, controleer of wx twee keer geïnstalleerd is, omdat dat een veel voorkomende compilatie en start probleem is..

LET OP: Bij wxWidgets >= 2.5.1, wordt wxBase niet meer los gedistribueerd. Dus als u wxGTK 2.5.x gaat compileren, kunt u de tweede stap (compileren van wxBase) overslaan.

Stap 1: wxGTK

 • Compileer wxGTK
  • tar -jxvf wxGTK-2.6.3.tar.bz2
  • tar -C wxGTK-2.6.3 -xzvf wxWidgets-2.6.3-Patch-2.tar.gz
  • cd wxGTK-2.6.3
  • Linked against GTK2: ./configure --prefix=/usr --with-gtk --enable-unicode --disable-compat24 --enable-optimise && make
 • Als root:
  • make install
  • ldconfig


Stap 2: wxBase

Stap 3: aMule

 • compileer aMule ->
  • tar -zxvf aMule-X.X.X.tar.gz (vervang X door het goede versie nummer..)
  • cd aMule-X.X.X
  • ./configure --disable-debug --enable-optimise && make
 • als root:
  • make install
 • start aMule als gebruiker vanaf een console door amule in te typen.


Installeren met RPMs

Stap 1: wxGTK

 • installeer wxGTK ->
  • als root:
   • rpm -Uvh wxGTK-2.4.2-1.i386.rpm wxGTK-devel-2.4.2-1.i386.rpm
   • ldconfig

Stap 2: aMule

 • installeer aMule ->
  • als root:
   • rpm -Uvh aMule-X.X.X-1.iX86-X.rpm (vervang X door het goede versie nummer..)
 • start aMule als gebruiker vanaf een console door amule in te typen.