Difference between revisions of "AMule problems-nl"

From AMule Project FAQ
Jump to: navigation, search
(Translated a little more)
(Translated another problem in Dutch)
Line 83: Line 83:
 
in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits?]] om te begrijpen waarom) en zou niet meer moeten voorkomen.
 
in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits?]] om te begrijpen waarom) en zou niet meer moeten voorkomen.
  
== Why is aMule ignoring the bandwith I set per slot? ==
+
== Waarom negeert aMule de banbreedte die ik instel per slot? ==
The bandwidth set to each slot can be set in Preferences, but it will be ignored if the bandwidth set per slot doesn't allow at least three connections at the same time.<br>
+
De bandbreedte per slot kan ingesteld worden bij Voorkeuren, maar het wordt genegeerd als de bandbreedte per slot niet minimaal drie verbindingen tegelijkertijd toestaat.<br>
So, the maximum speed allowed per slot is '''BandwidthLimit/3'''.<br>
+
Dus, de maximuale snelheid toegestaan per slot is '''BandbreedteGrens/3'''.<br>
Please do '''NOT''' confuse '''Bandwidth limit''' with '''Bandwith Capacity'''. Read [[FAQ_aMule#What is the real point on setting up Line Capacities in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits?|What is the real point on setting up Line Capacities in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits?]] since the meaning of the Bandwidth Capacity setting is not intuitive.<br>
+
Verware '''Bandbreedte grens''' '''NIET''' met ''Bandbreedte Capaciteit''. Lees [[FAQ_aMule#What is the real point on setting up Line Capacities in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits?|What is the real point on setting up Line Capacities in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits?]] omdat de betekenis van de Bandbreedte Capaciteit niet intuitief is.<br>
Also, if [[aMule]] detects that, after having set all the slots for uploading, still some bandwidth is left before getting to the Bandwidth Limit, it will allow another slot and divide all the slot bandwidths to so use the same amount of bandwidth.<br>
+
Verder, als [[aMule]] ontdekt dat, na het instellen van alle sloten voor het uploaden, bandbreedte over blijft voor de Bandbreedte Grens is bereikt, zal het nog een slot toestaan en de totale hoeveelheid bandbreedte verdelen over alle sloten.<br>
  
Example:<br>
+
Voorbeeld:<br>
Bandwidth Limit: 7 KBps
+
Bandbreedte Grens: 7 kBps
Slot allocation: 2 KBps
+
Slot allocatie: 2 kBps
When [[aMule]] sets the slots to some clients to upload to them, after giving out three slots, it will notice that tehre are no more 2KBps left, since the limit is 7 KBps, but there is still 1 KBps left in the bandwicth before reaching the Bandwidth Limit. So, It will allow another slot to upload to a client and, isntead of giving that last slot a 1 KBps bandwidth connection (and leave the rest with a 2 KBps bandwidth connetcion), it will give all four slots a 1.8 KBps bandwidth connection.
+
Als [[aMule]] de sloten ingesteld heeft om te uploaden naar andere clients, ontdekt het dat er na drie sloten minder dan 2 kBps over is, omdat de grens 7 kBps is, maar er is nog 1 kBps over voor de Bandbreedte Grens wordt bereikt. Dus, zal het nog ene slot toestaan om te uploaden en, in plaats van het geven van 1 kBps voor dat laatste slot (en de rest met 2 kBps), geeft het alle vier de sloten 1,8 kBps.
  
 
== Waarom kan ik aMules download grens niet hoger instellen dan X? ==
 
== Waarom kan ik aMules download grens niet hoger instellen dan X? ==
Om het ED2K netwerk levend te houden, hebben alle ED2K clients een upload/download grens
+
Om het ED2K netwerk levend te houden, hebben alle ED2K clients een upload/download verhouding ingebouwd, afhankleik van de upload grens is de download grens:
To keep the ED2K network alive, all ED2K clients have an upload/download limits ratio hardcoded which, depending on the upload limit set, is:
+
  
<u>From 0KBps to 3KBps:</u><br>
+
<u>Van 0 kBps tot 3 kBps:</u><br>
DownloadLimit can't be more than UploadLimit*3<br>
+
DownloadGrens kan niet hoger worden dan UploadGrens*3<br>
<u>From 4KBps to 9KBps:</u><br>
+
<u>Van 4 kBps tot 9 kBps:</u><br>
DownloadLimit can't be more than UploadLimit*4<br>
+
DownloadGrens kan niet hoger worden dan UploadGrens*4<br>
<u>UploadLimit values over 9KBps:</u><br>
+
<u>UploadGrens hoger dan 9 kBps:</u><br>
There's <b>no</b> DownloadLimit limitation.
+
Er is <b>geen</b> DownloadGrens beperking.
  
Be carefull when setting 0KBps as Upload Limit . It might not mean what you think it is. Read [[AMule_problems#I_set_Upload_Limit_to_0KBps,_but_aMule_is_still_transfering._What_did_I_do_wrong?|I set Upload Limit to 0KBps, but aMule is still transfering. What did I do wrong?]] to make sure you understand it's meaning.
+
Wees voorzichtig met het kiezen van 0 kBps als Upload Grens. Het betekent misschien niet wat u bedoelt. Lees [[AMule_problems-nl#Ik_heb_de_Upload_Grens_ingesteld_op_0kBps,_maar_aMule_is_nog_steeds_aan_het_overdragen._Wat_deed_ik_verkeerd?|Ik heb de Upload Grens ingesteld op 0kBps, maar aMule is nog steeds aan het overdragen. Wat deed ik verkeerd?]] om er voor te zorgen dat u de betekenis daarvan begrijpt.
  
== Ik heb de Upload Grens ngesteld op 0kBps, maar aMule is nog steeds aan het overdragen. Wat deed ik verkeerd? ==
+
== Ik heb de Upload Grens ingesteld op 0kBps, maar aMule is nog steeds aan het overdragen. Wat deed ik verkeerd? ==
 
De Upload grens instellen op 0kBps stop niet de overdrachten, in plaats daarvan, ''0'' betekent '''onbegrensd''', dus is het precies het tegenovergestelde van wat u probeert te doen. U kunt aMule niet stoppen om bestanden te uploaden, en dat is hetzelfde bij alle ED2K clients (eMule, eDonkey, etc). Mensen toestaan niet te uploaden betekent het einde van het ED2K netwerk.<br>
 
De Upload grens instellen op 0kBps stop niet de overdrachten, in plaats daarvan, ''0'' betekent '''onbegrensd''', dus is het precies het tegenovergestelde van wat u probeert te doen. U kunt aMule niet stoppen om bestanden te uploaden, en dat is hetzelfde bij alle ED2K clients (eMule, eDonkey, etc). Mensen toestaan niet te uploaden betekent het einde van het ED2K netwerk.<br>
 
Zelfs als u geen een directory deelt, wordt de Temp directory '''altijd''' gedeeld, zo dat bestanden die u download gedeeld worden met ander clients.
 
Zelfs als u geen een directory deelt, wordt de Temp directory '''altijd''' gedeeld, zo dat bestanden die u download gedeeld worden met ander clients.

Revision as of 10:31, 23 February 2005

Contents

Veel voorkomende problemen met aMule

door Jacobo221

English | Español | Nederlands

Ik krijg de melding "aMule already running: exiting" op de terminal als ik aMule start. Kan ik het toch starten?

Deze melding is duidelijk: aMule draait al. Dit gaat niet over het hele systeem, maar dat u (uw account) al aMule draait.
U kunt denken dat aMule niet draait, omdat het gecrashed is. Maar het komt voor dat sommige processen niet helemaal gesloten worden, in plaats daarvan blijven ze in een status bekend als zombie of defunct. Om te zien of dit uw probleem is, draai ps u | grep amule en als het uitvoer toont, draait er nog een aMule proces met uw account. Om het af te sluiten, sluit het handmatig (indien mogelijk) of sluit het met kill -9 <aMule-PID> of killall -9 amule of log uit en log opnieuw in (wat, meestal, ook alle aMule processen zou moeten sluiten, behalve als u aMule hebt gestart met nohup of iets dergelijks).
Als geen van de bvenstaande oplossingen u aanspreken, kunt u nog een aMule draaien als een andere gebruiker (uiteraard alleeen als u in kunt loggen met een ander accout). Lees Kan ik twee instanties van aMule tegelijkertijd draaien?.

aMule start maar wordt nooit getoond, hoewel het goed werkt. Wat is er aan de hand?

Dit kan voorkomen als u een verkeerd type van SysTray kies in Voorkeuren -> Algemeen - > "Systray Integratie" en u stelt aMule in om te minimaliseren naar de tray en u stelt aMule in om geminimaliseerd te starten. U heeft dus echt de tijd genomen om dit te veroorzaken, nietwaar?
Om dit op te lossen, moet u het bestand ~/.eMule bewerken en zoeken naar StartupMinimized=1 en als u het gevonden heeft, moet u dat veranderen in StartupMinimized=0. Het volgende script doet dat automatisch voor u:
sed s/StartupMinimized=1/StartupMinimized=0/ ~/.eMule > ~/.eMule.temp && mv -f ~/.eMule.temp ~/.eMule
Als u de volgende keer aMule start stel de correcte SysTray integratie in bij Voorkeuren zodat u "Start geminimaliseerd" kunt aanvinken zonder dat u aMule kwijt raakt.
Als het bovenstaande om de een of andere reden niet heeft gewerkt, kunt u proberen om handmatig de Systray integratie te veranderen in de standaard instelling "Geen systray integratie". Om dat te doen, stelt u de DesktopMode= waarde in ~/.eMule op 4. Het volgende script doet dat automatisch voor u:
sed s/DesktopMode=[0-9]/DesktopMode=4/ ~/.eMule > ~/.eMule.temp && mv -f ~/.eMule.temp ~/.eMule
LET OP: Bij aMule versies ouder dan 2.0.0rc4 moet u het instellen op 1 in plaats van op 4 omdat het opslaan van de Voorkeuren iets gewijzigd is.

aMule start maar verbindt nooit/gedraagt zich vreemd/crashed de hele tijd/etc...?

aMule versies tot 2.0.0-rc3 moeten niet gelinked worden tegen wxWidgets 2.5.x of GTK2 hoewel sommige Linux distributies diet wel doen. Controleer dit om er zeker van te zijn dat dit niet het geval is. Als u het niet zeker weet plak uw backtrace op aMule's Backtraces forum of kom op aMule's IRC kanaal #amule op irc.freenode.net

Waar zijn mijn gedownloade bestanden?

aMule bewaart complete bestanden standaard in ~/.aMule/Incoming maar, omdat de ~/.aMuledirectory verborgen is, kan het zijn dat uw bestandsbeheerder het niet toont. Zorg ervoor dat u uw bestandsbeheerder hebt ingesteld om verborgen bestanden te tonen.
Standaard worden bestanden die gedownload worden geplaatst in ~/.aMule/Temp, alweer, dit is een verborgen directory en de bestandsbeheerd moet ingesteld zijn om verborgen bestanden te tonen.

Waarom is het CPU gebruik van aMule zo hoog bij het starten?

Dit is omdat aMule nieuw bestanden in de Gedeelde Directories aan het hashen is.
Als aMule altijd een hoog CPU gebruik heeft bij het starten en er zijn geen nieuwe bestanden toegevoegd of veranderd in de Gedeelde Directories, dan is er iets mis.
Bij aMule versies ouder dan 2.0.0-rc3 kon dit voorkomen als de tijdelijke, binnekomende of een Gedeelde Directory op een FAT32 partitie staat. Vanaf aMule 2.0.0-rc3 komt dit niet meer voor.
In aMule versies ouder dan 2.0.0-rc4 kon dit ook voorkomen bij bestandssystemen met UTF-8 codering (dit probleem is bekend bij SuSE 9.1) als een bestand of directory in de Gedeelde Directories een speciaal teken bevat. Als dit uw probleem is is er een manier om dit te omzeilen (dank aan nachbarnebenan): nadat aMule alle gedeelde bestanden heeft gehashed (dat is, als het stopt met veel CPU tijd te gebruiken), sluit aMule en codeer ~/.aMule/known.met met UTF-8 codering (dit kunt u doen met het programma [recode door het volgende commando te draaien: recode u8 ~/.aMule/known.met). Dit moet gedaan worden als een bestand is toegevoegd of veranderd in een Gedeelde Directory. Dus, de beste oplossing is om te upgraden naar de nieuwste aMule versie.
Als geen van de bovenstaande oplossingen helpt, is er iets serieus mis met het bestand known.met, waarschijnlijk heeft een extern programma of een gebruiker dit veroorzaakt. De beste oplossing is om het bestand te verwijderen, aMule te starten en alle bestanden opnieuw te laten hashen.

aMule start nu, maar waarom toont het deze melding: "Geen geldige servers om mee te verbinden in de serverlijst gevonden"?

Dat is omdat u de optie "Auto verbindt alleen met servers op de statische lijst". Dus, scakel dat uit of voeg wat servers toe aan de statische lijst.
Om die optie uit te schakelen, ga naar Voorkeuren -> Servers -> "Auto verbindt alleen met servers op de statische lijst"
Om een server toe te voegen aan de statische lijst, ga naar de Servers tab en klik met de rechtermuisknop op de server die u wilt toevoegen aan de statische lijst. Kies dan voor "Voeg toe aan statisch" en doe dit met alle servers die u wilt toevoegen aan de statische lijst.

aMule verbindt met de server, maar het krijgt altijd een Laag ID. Waarom? en, kan ik er wat aan doen?

Dit kan drie oorzaken hebben:

  • Een benodigde poort is niet geopend in uw firewall. Lees dit om te weten te komen wat u kunt doen en controleer hier of de poorten open zijn.
  • De server is erg druk of misschien slecht geoconfigureerd, dus geeft het u een Laag ID. Hier kunt u niets aan dan, behalve opnieuw verbinden of een andere server proberen.
  • Sommige ISPs verbieden het gebruik van p2p programma's, zoals aMule, door het verkeer via populaire p2p poorten niet toe te staan. In deze gevallen moet u aMule zo configureren dat het een andere poort gebruikt. Het beste als het een populaire poort is gebruikt voor iets anders. Het is bekend dat het bij sommige ISPs werkt met TCP poort 25600.

aMule werd onderbroken tijdens het completeren van een bestand en nu wordt het nooit gecompleteerd (hoewel het voor 100% is gedownload). Hoe kan ik het completeren?

Dit is makkelijk: Sluit aMule. Ga naar de Temp directory (standaar, ~/.aMule/Temp) en draai het volgende commando:

touch ./*

Start dan aMule en let het de bestanden completeren.

Ik ben net een download kwijtgeraakt. Kan ik het terug halen?

Dit komt niet vaak voor, maar het kan, hoewel het meestal het resultaat is van niet-aMule-gerelateerd iets (of een fout van de gebruiker).
Er kunnen twee dingen gebeurd zijn. De *.part.met bestanden zijn verwijderd, of de *.part bestanden zijn verwijderd.
Als de *.part bestanden verdwenen zijn, is de enige oplossing om de downloads opnieuw te starten (als de *.part.met bestanden er nog zijn, zal aMule de downloads starten bij de volgende keer dat u aMule start). Dit zou echter nooit mogen voorkomen tenzij de gebruiker ze verwijderd heeft.
Als de *.part.met bestanden verdwenen zijn maar de *.part bestanden nog in de Temp directory zijn, kij of de *.part.met.bak bestanden ook nog in de Temp directory zijn. Als ze er nog zijn, hernoem de *.part.met.bak bestanden naar *.part.met door het volgende commando te draaien:
for file in *.part.met.bak; do mv -f "$file" "${file%.bak}; done
Het kan voorkomen dat, hoewel u de *.part bestanden hebt, de *.part.met en de *.part.met.bak bestanden niet meer bestaan. In dit geval zijn er twee manieren om dit op te lossen:
Gebruik de MetFileRegenerator (Java benodigd) om de *.part.met bestanden aan te maken.
Of, zoek op aMule naar de bestanden die u aan het downloaden was en hernoem hun part getal naar de *.part.met bestanden die de oude had. Bijvoorbeeld, als u aMule_1.2.6.tar.gz aan het downloaden was en die werd gedownload in de Temp directory als 008.part, dan horen bij dat bestand ook de bestanden 008.part.met en waaarschijnlijk 008.part.met.bak. Maar de laatstgenoemde twee bestanden zijn op mysterieuze manier verdwenen. Zoek dan op aMule naar aMule_1.2.6.tar.gz en begin dat te downloaden. Sluit aMule en u heeft een nieuwe download, bijvoorbeeld, 011.part in de Temp directory. Dit bestand heeft een bijbehorend 011.part.met bestand. Hernoem 011.part.met naar 008.part.met en verwijder dan 011.part (en 011.part.met.bak als het bestaat). Start nu aMule en u heeft de download hersteld tot het punt waarop het was toen de *.part.met bestanden verdwenen.

Waarom reageert aMule ineens niet meer op de muis hoewel het niet hangt?

Het komt voor dat u een dialoog venster ergens verborgen liet op de desktop. aMule wacht tot dat venster gesloten is, dus reageert het niet meer tot u klikt op OK, Cancel of waar u op moet klikken.
Dus, zorg er voor dat er geen aMule dialoog venster over is in een workspace.

Waarom worden sommige bestanden in mijn gedeelde directories niet getoond in de Gedeelde Directories tab?

Dit kan voorkomen als u deze bestanden hebt toegevoegd nadat aMule gestart is. Druk op de "Opnieuw laden" knop in de Gedeelde Directories tab en het zou de nieuwe bestanden moeten vinden en ze hashen (dit kan wat CPU tijd vergen).
Echter, in sommige versies is het voorgekomen dat na het herstarten van aMule, sommige bestanden verdwijnen van de Gedeelde Directories tab howel ze in de gedeelde directories zijn. In deze gevallen is de enige manier om ze terug te krijgen om het bestand ~/.aMule/known.met te verwijderen, maar, natuurlijk, worden alle gedeelde bestanden opnieuw gehashed bij de volgende start van aMule, en dat neemt waarschijnlijk wat tijd in beslag.

Ik krijg altijd een bericht over addresses.met als ik aMule start. Wat is er mis?

Dit komt voor als u de optie Voorkeuren -> Server -> "Auto-update serverlijst bij het opstarten" aanzet en u heeft geen serverlijst urls in addresses.dat. U moet er of wat toevoegen aan addresses.dat door ze toe te voegen bij Voorkeuren -> Server -> Lijst of u moet de optie Voorkeuren -> Server -> "Auto-update serverlijst bij het opstarten" uitzetten als u het niet nodig hebt.

Ik zie soms een bericht in de log over credits die kwijt geraakt zijn. Moet ik me zorgen maken?

Nee, u hoeft u geen zorgen te maken. Credits voor een client worden verwijderd als die client 150 dagen (ongeveer 5 maanden) niet wordt "gezien". Slecte clients kunnen ook hun credits verlizen. Deze berichten zijn slechts debug informatie, u moet zich er geen zorgen over maken.

Wat moet ik doen als ik het bestand cryptkey.dat kwijt raak?

Het verliezen van dat bestand zorgt er voor dat u al uw credits verliest, sorry. ALS u weer credits wilt ontvangen vanaf dit moment, verwijder dan ook ~/.aMule/preferences.dat. Als u dat niet doet, kunt u geen credits meer verzamelen van de clients die u ooit (voor het verliezen van het bestand cryptkey.dat) geïdentificeerd hebbben.

Waarom wordt de Upload/Download grens altijd teruggezet naar 0 na elke herstart?

Dit komt voor op aMule versies voor 2.0.0-rc4 als u probeert om een Upload of Download grens waarde hoger dan de Upload op Download Capaciteit waarde in te stellen. Sinds versie 2.0.0-rc4 is dit opgelost (lees What is the real point on setting up Line Capacities in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits? om te begrijpen waarom) en zou niet meer moeten voorkomen.

Waarom negeert aMule de banbreedte die ik instel per slot?

De bandbreedte per slot kan ingesteld worden bij Voorkeuren, maar het wordt genegeerd als de bandbreedte per slot niet minimaal drie verbindingen tegelijkertijd toestaat.
Dus, de maximuale snelheid toegestaan per slot is BandbreedteGrens/3.
Verware Bandbreedte grens NIET met Bandbreedte Capaciteit. Lees What is the real point on setting up Line Capacities in Preferences? Shouldn't aMule only care for the Bandwidth Limits? omdat de betekenis van de Bandbreedte Capaciteit niet intuitief is.
Verder, als aMule ontdekt dat, na het instellen van alle sloten voor het uploaden, bandbreedte over blijft voor de Bandbreedte Grens is bereikt, zal het nog een slot toestaan en de totale hoeveelheid bandbreedte verdelen over alle sloten.

Voorbeeld:
Bandbreedte Grens: 7 kBps Slot allocatie: 2 kBps Als aMule de sloten ingesteld heeft om te uploaden naar andere clients, ontdekt het dat er na drie sloten minder dan 2 kBps over is, omdat de grens 7 kBps is, maar er is nog 1 kBps over voor de Bandbreedte Grens wordt bereikt. Dus, zal het nog ene slot toestaan om te uploaden en, in plaats van het geven van 1 kBps voor dat laatste slot (en de rest met 2 kBps), geeft het alle vier de sloten 1,8 kBps.

Waarom kan ik aMules download grens niet hoger instellen dan X?

Om het ED2K netwerk levend te houden, hebben alle ED2K clients een upload/download verhouding ingebouwd, afhankleik van de upload grens is de download grens:

Van 0 kBps tot 3 kBps:
DownloadGrens kan niet hoger worden dan UploadGrens*3
Van 4 kBps tot 9 kBps:
DownloadGrens kan niet hoger worden dan UploadGrens*4
UploadGrens hoger dan 9 kBps:
Er is geen DownloadGrens beperking.

Wees voorzichtig met het kiezen van 0 kBps als Upload Grens. Het betekent misschien niet wat u bedoelt. Lees Ik heb de Upload Grens ingesteld op 0kBps, maar aMule is nog steeds aan het overdragen. Wat deed ik verkeerd? om er voor te zorgen dat u de betekenis daarvan begrijpt.

Ik heb de Upload Grens ingesteld op 0kBps, maar aMule is nog steeds aan het overdragen. Wat deed ik verkeerd?

De Upload grens instellen op 0kBps stop niet de overdrachten, in plaats daarvan, 0 betekent onbegrensd, dus is het precies het tegenovergestelde van wat u probeert te doen. U kunt aMule niet stoppen om bestanden te uploaden, en dat is hetzelfde bij alle ED2K clients (eMule, eDonkey, etc). Mensen toestaan niet te uploaden betekent het einde van het ED2K netwerk.
Zelfs als u geen een directory deelt, wordt de Temp directory altijd gedeeld, zo dat bestanden die u download gedeeld worden met ander clients.

Why am I getting "Too many connections" messages on the terminal?

This happens when you set a very high value at Preferences -> Connections -> "Connection limits" -> "Max connections". If this value is as almost as big as the the amount of connections your system allows you to have, then aMule will fail to establish connections and display those messages (have in mind that other applications may also have some connections established).
On Windows 9x/ME platforms there is a limit of 100 TCP connections so, although you might set aMule to establish more than 100 connections, it will be unable to do so. You can change Windows's TCP connections limit by editting the Windows Register (Start -> Run -> regedit.exe) and setting (you'll most surely have to add the value since in most cases it doesn't exist):
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\MaxConnections (which is a String type and it's value must be a 32-bit number).

My progress bars have lost most of their 3D effect and look more ugly now. Can I turn its look back?

On old aMule versions (previous to 2.0.0-rc4) setting the progress bar style to the most right on Preferences -> "GUI tweaks" was the way to have the progress bar have the best 3D effect. As of 2.0.0-rc4 the best 3D effect is given when the style bar is set to the middle. Setting it to the most right will give the progress bar a flat look while setting it to the most left will give it a dark look.

Al mijn downloads zijn ineens gepauzeerd en ik kan ze niet verder laten gaan. Wat is er aan de hand?

Controleer of er vrije schijfruimte is op het bestandssysteem waar de Temp directory staat. Als die er is, controleer of er meer vrije schijfruimte is dan de minimale hoeveelheid vrije schijfruimte ingesteld bij Voorkeuren -> Bestanden -> "Min schijfruimte".

Waarom werkt Voorbeeld niet?

Sinds aMule 2.0.0-rc4 wordt het Voorbeeld commando niet meer gedraait in dezelfde terminal als aMule. Het resultaat daarvan is dat uw Voorbeeld programma mogelijk niet start. Dit is het geval bij bijv. MPlayer. U heeft een terminal nodig om uw Vorbeeld speler te draaien, gebruik een commando als xterm -e <preview-prog> bijv:
xterm -T "aMules voorbeeld" -iconic -e mplayer -idx

After exitting MPlayer on Preview, my aMule keeps locked?

Preview used to lock aMule on purpose until aMule reached version 2.0.0-rc4. As a result of this, people using MPlayer suffered from a bug on MPlayer which remains the main process in background when closing the main MPlayer window. The way to walk around this MPlayer bug on aMule versions previous to 2.0.0-rc4 is to exit MPlayer by pressing the Q key. Any way, it'd be better if you could possibly upgrade aMule to the latest versions.

Waarom is Overgebracht minder dan Compleet?

Het is een bekend misverstand om te denken dat het meer of, op zijn minst, gelijk moet zijn.
Less What is the difference between Transfered and Completed in the Tranfers window? om meer te weten te komen hierover.

aMule vertraagd mijn computer altijd als het een download compleet heeft gedownload. Is dit normaal gedrag?

Ja dat is het. Als aMule een download compleet heeft gedownload controleert het op het niet beschadigd is. Hoewel dit al gecontroleerd wordt tijdens het downloaden (door de hash waarden van de blokken te controleren), als het bestand compleet gedwonload is hasht aMule alle blokken om te controleren dat de blokken die al gedownload waren niet beschadigd zijn geraakt door de gebruiker of door een extern programma terwijl de rest van het bestand gedownload werd.

Is er een manier om recursief een hele directory en zijn inhoud te selecteren?

Ja, die is er. En het is simpel:

  • Bij aMule 2.0.0-rc4 of nieuwer, klik met de rechtermuisknop op de directory die u recursief wilt selecteren
  • Bij aMule 1.x tot en met 2.0.0-rc3, houd de CTRL toets ingedrukt terwijl u op de directory klikt.

Dat is het.

Ik heb een bestand compleet gedownload en het is op de een of andere manier beschadigd geraakt. Kan ik voorkomen dat ik het hele bestand opnieuw moet downloaden?

Als u de ed2k:// link nog heeft, start de download opnieuw en als een heel blok (9,28MB) gedownload is (elk blok is goed), sluit aMule, hernoem het beschadigde bestand naar de bestandsnaam die de huidige download heeft (iets als 002.part), touch het beschadigde bestand (touch ~/.aMule/Temp/002.part*) en start aMule opnieuw.
aMule ontdekt de complete blokken en de beschadigde, en zal alleen de beschadigde blokken downloaden.