Compilation Installation-pl

From AMule Project FAQ
Revision as of 14:04, 4 August 2008 by Vollstrecker (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

English | Deutsch | Français | Italiano | Nederlands | Polish | Português | Russian | Spanish

Kompilacja ze źródeł

UWAGA: Upewnij się że nie masz żadnych zainstalowanych kopii wxWidgets. Jeśli masz już zainstalowane wxWidgets, przeczytaj jak odinstalować WxWidgets przed rozpoczęciem nowej instalacji. Jeśli dalej napotykasz problemy, sprawdź czy wx nie jest zainstalowany dwa razy, jako że jest to znany problem przy kompilacji i uruchamianiu programu.

Istnieją różne wersje wxWidgets przeznaczone na różne platformy. wxGTK jest używane w Linuxie, Solarisie i BSD, wxMSW w Windowsie, a wxMac w Mac OS X. Tutaj wyjaśnimy kompilację z użyciem wxGTK. Nie różni się ona znacznie w przypadku stosowania innych wersji.

Proszę odnieść się do poniższych artykułów w celu zaczerpnięcia bardziej szczegółowych informacji :

Krok pierwszy: wxWidgets

 • Skompiluj wxGTK
  • tar -jxvf wxGTK-2.8.7.tar.bz2
  • cd wxGTK-2.8.7
  • W stosunku do GTK2: ./configure --prefix=/usr --with-gtk --enable-unicode --enable-optimise && make
 • Jako root (w niektórych dystrybucjach po prostu poprzedź te komendy sudo):
  • make install
  • ldconfig

wxBase

 • Aby skompilować wxWidgets bez graficznego interfejsu użytkownika (GUI), użyj opcji --disable-gui

Krok trzeci: aMule

 • Skompiluj aMule (przeczytaj artykuł configure) ->
  • tar -zxvf aMule-X.X.X.tar.gz (zastąp iksy numerem wersji)
  • cd aMule-X.X.X
  • ./configure --disable-debug --enable-optimize && make
 • Jako root:
  • make install
 • Uruchom aMule jako normalny użytkownik wpisując w konsoli -> amule